Ketemu Musuh Jangan Lari

Ndhek wingi bengi, malem Selasa Kliwon.

Nalika iku Pak Ngabdul paring piwulang marang kabeh muride ing padhepokan, “Amung siji welingku. Le, Ngger, putraku kabeh. Musuh jangan dicari. Namun demikian, jika bertemu musuh, janganlah engkau lari.”