Pencak Silat Obat Maneka Warna Penyakit

Sawijining olah raga kang digandrungi para mudha yaiku pencak silat. Ana kang seneng amarga kepengin dadi jagoan gelut, ana kang kesengsem marang kaendahan gerakane, lan ana uga kang kepengin ngukir prestasi kanthi nyinau olahraga iki. Continue reading “Pencak Silat Obat Maneka Warna Penyakit”

Online Basa Jawi

Ing jaman samangke, kathah sanget samubarang ingkang kedah katindakaken mawi online. Boten namung babagan komputer kemawon. Ananging, sedaya perangan gesang┬ásampun sami ngginakaken metode online. Continue reading “Online Basa Jawi”