Taqwa

Mulih saka jumatan, Pak Ngabdul gembreneng turut ndalan, “Aku ndhek jaman nom-noman ora patek mangan sekolahan. Mung sing tak eling-eling patang aksara, yaiku: Nga, Ba, Da lan La, ”

Aku sing ngetutne ana mburine mung mbatin, “Jabang bayik, athik enek wong tuwek kok kaya ngene.”

“Nga, ngerti ngelmune. Ba, bareng wis ngerti terus dak coba. Da lan La, datan nate leren anggoku ngamalne; nek basane wong saiki jare istiqomah,” Piyambake isih nerusne grenengane.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.