Mitos 29 Februari

Pas dina iki, aku biasa wae. Asline iki ya mung dina tambahan kesepakatane para manungsa. Ket wingi-wingi ya wis nambah. Sithik-sithik, ning ora krasa.

 

Wis umum menawa barang sing ora ketok mlaha kuwi, arang-arang sing maspadakake.

Yen kesepakatan kaya ngene iki, akeh sing padha ngrayakake. Klebu aku dhewe. Merga meh ora ana sing untung apa dene sing rugi.

Seje meneh karo kesepakatan-kesepakatan liyane sing bisa digolekne bathi. Mesthi wae ana sing gelem ngrayakne, ana uga sing moyok-moyoki.

Yen tranah niyat golek bathi, kana neng pasar kana. Nyepakne modhal dhisik. Wis ora modhal, kepengin bathi. Woo, lha kene, ayo tak kancani. Hahaha…

Rahasia di Balik Istilah ‘Ora Becik’

Anda pernah dilarang orang tua saat akan melakukan sesuatu? Apa alasan mereka? “Yen ngengkrongne ceret aja miring ngono kuwi, ora becik. Aja lungguh neng ngarep lawang, ora becik.”

Dan anehnya, terdorong oleh rasa takut, kita secara spontan menuruti perintah mereka. Seberapa ampuh istilah ora becik ini? Ikuti ulasannya. Continue reading “Rahasia di Balik Istilah ‘Ora Becik’”

Apakah Kita Sedang Dijajah?

Kalau membaca hasil analisis rekan-rekan kaum cerdik cendikia tahun 2016 tentang penjajahan di era modern, kelihatannya memang benar: kita sekarang sedang dijajah. Apakah dulu semasa penjajahan Belanda (yang katanya 250 tahun itu) kondisinya mirip dengan sekarang? Maksudnya, ada yang sadar sedang dijajah dan ada pula yang santai-santai saja?

Continue reading “Apakah Kita Sedang Dijajah?”