Jagan-jagan

“Le, iki Mamak tuku kendhil. Dinggo jagan-jagan nek pulsane Mamak entek, kenek nggo miskol Bapakmu!” kata Mamak, garwane Pak Ngabdul.

Si Bungsu menggerutu, “Oalah, Mamak ki mbok sisan tuku genthong. Ngirit olehku bengak-bengok. Nek nganggo genthong, ra mung trima miskol, Mak. Pisan mbengok, alarm-e Bapak isa sisan muni.”

“Ngertia, Le. Bapakmu eneng paran kana panganane mung sithik. Mulane aku tuku kendhil. Ora liya ya genthong ning luwih cilik.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.