Lara Pikiran

Pak Ngabdul nulis layang kanggo putrane sing lunga sawetara wektu iki. Lungane ora liya mung ngupadi kasarasan (jiwane). Ngene surasane:

Le, muliha wae. Bapak ngerti, kahananmu ing paran kana, ora ana bedane karo eneng ngomah.

Kowe isi tetep lara.

Sakjane mono ora ana sing kleru karo awakmu. Mung wae, kowe lunga nggawa sumber-e lelara sing mbok rasakne sasuwene iki. Yaiku awakmu dhewe.

Dudu awakmu sing marakne kowe ngrasa lara, nanging pikiranmu.

Yen ta kowe ngerti apa sing Bapak tulis iki, muliha! Muliha, Le! Insya Allah kowe bakal mari.

 

Sumber: Prophetic Learning oleh Dwi Budiyanto

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.