Wohing Pandhemi

pandhemi iki
nggiring masyarakat
mring kahanan
kang ewuh
mbingungaké awan wengi

wiji kêmèrèn
bakal tuwuh dadi perang gedhe!

sing kadonyan ora eling kamanungsan
sing kepepet butuh cupet nalare njur dadi brangasan

tundhone akeh tumbal
mati amargå,
wohing pandhemi mung amargå wiji mèri

getih mili saindênging bumi pertiwi,

PURWA WEKASANING PAGELARAN

PURWA WEKASANING PAGELARAN
Dening: Heri Adhi Nugraha

ungeling gendhing patalon
murwakani ringgit purwa wengi iki
gawe renggep regenging swasana
gendhing iku
sung pitutur
laku jantraning manungsa

Continue reading “PURWA WEKASANING PAGELARAN”