PURWA WEKASANING PAGELARAN

PURWA WEKASANING PAGELARAN
Dening: Heri Adhi Nugraha

ungeling gendhing patalon
murwakani ringgit purwa wengi iki
gawe renggep regenging swasana
gendhing iku
sung pitutur
laku jantraning manungsa

Continue reading “PURWA WEKASANING PAGELARAN”