Biarkan Saja Dia

Lucu tapi pasti, sepak terjang ayam jantan ini sangat berpengaruh pada prosentase pemenuhan telur dan daging ayam kampung di negeri ini! Continue reading “Biarkan Saja Dia”

Online Basa Jawi

Ing jaman samangke, kathah sanget samubarang ingkang kedah katindakaken mawi online. Boten namung babagan komputer kemawon. Ananging, sedaya perangan gesang┬ásampun sami ngginakaken metode online. Continue reading “Online Basa Jawi”