Apa Iya?

Keterpaduan agama dan budaya sulit diwujudkan. Sebab keduanya sama-sama punya pakem yang wajib dijaga kelestariannya. Para praktisi murni diantara keduanya (pemuka agama atau budayawan), pasti sama-sama berupaya keras menentang; jika ada pihak yang ingin ngowah-owahi pakem. Baik pakem agama maupun pakem budaya.

Jika sampai ada praktisi budaya yang beragama secara baik, atau pemuka agama yang menjunjung tinggi kelestarian pakem budaya leluhur; maka tak heran kalau mereka banyak pengikutnya.

Saya yang tinggal di lingkungan budayawan, sering menemui upaya keras menentang owah-owahan pakem. Apalagi jika pengubahan itu dilakukan atas dasar aturan agama.

Tapi sebaliknya, ternyata pakem budaya yang dipertahankan mati-matian oleh budayawan ini juga dikeluhkan oleh praktisi murni agama. “Sama-sama kesepakatan manusia mbok ya yang agak luwes dikit…” tandas mereka yang saya yakin ingin sekali menjaga keutuhan NKRI.

4 Kompetensi Dasar Guru

Guru becike duwe patang kompetensi, yaiku:
1. Kepribadian. Duwe bebuden luhur. Apa wae agamane.
2. Pedagogis. Tegese bisa mulang kanthi cara kang maneka warna. Ora monoton. Apa meneh monokrom. grin emotikon
3. Profesional. Gelem noleh githoke dhewe. Ora ana guru sing sampurna, mula kudu gelem terus lan terus dikembang-ne.
4. Sosial. Tegese dudu guru sing akeh jagongane, nanging guru sing ngerti asal-usule bocah lan kluwargane. Yen cara melayu: mengerti latar belakang murid.

Dhandhanggula

?
Barang kuwi rokok araneki
Yen ngrahabi sinuled ing brama
Den isep sinebulake
Saking tutuk lan irung
Keluk mijil angganda wangi
Dahat rinasa nikmat
Tumrap kang wus nyandu
Nanging yen nora kulina
Dhadha ampeg sirah nggliyeng lamun nyobi
Pindha arsa kantaka

kantaka: klenger, semaput ??

(Sumber: Panjebar Semangat No. 15 – 9 April 2016 Hal. 35)

Mitos 29 Februari

Pas dina iki, aku biasa wae. Asline iki ya mung dina tambahan kesepakatane para manungsa. Ket wingi-wingi ya wis nambah. Sithik-sithik, ning ora krasa.

 

Wis umum menawa barang sing ora ketok mlaha kuwi, arang-arang sing maspadakake.

Yen kesepakatan kaya ngene iki, akeh sing padha ngrayakake. Klebu aku dhewe. Merga meh ora ana sing untung apa dene sing rugi.

Seje meneh karo kesepakatan-kesepakatan liyane sing bisa digolekne bathi. Mesthi wae ana sing gelem ngrayakne, ana uga sing moyok-moyoki.

Yen tranah niyat golek bathi, kana neng pasar kana. Nyepakne modhal dhisik. Wis ora modhal, kepengin bathi. Woo, lha kene, ayo tak kancani. Hahaha…