Arti Thuklik

Thuklik merupakan sebuah kata bahasa jawa yang menunjukkan perubahan posisi yang amat kecil. Misalnya, omahe karek ngetan kono sak thuklik wis tekan. Ada juga yang mengartikan lain, seperti di sebuah kawasan yang ternyata memiliki makhluk halus dengan sebutan thuklik. Ikuti ulasannya berikut ini.

Sik tak ngguyu sik. Dadi neng internet kuwi lak enek tukang e ngrekam tulisan. Kabeh tulisan sing diketik wong ngendi wae liwat google, trus metu dadi deretan hasil pencarian.

Bareng anu, salah siji saka hasil pencarian kuwi mau di klik dening sing nggoleki. Ana sing hasil pencariane cocok karo sing dikarepne. Ana uga sing mung keblasuk menyang sawijining alamat website.

Lha, blog ngabdulisasi.com iki tak kira dadi salah siji panggonane wong keblasuk. 😀

Amarga saka informasi kang kapacak ing statistik blog, ana sawijining pawongan kang keblasuk nalika nggoleki arti thuklik.

Ning ya ora apa-apa.

Suk tak gawe tulisan meneh tentang: perbedaan thuklik dan kluthik.

Sekian, wasalam…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.