Gaweyan Iki Marakne Cepet Sugih

Kepengin ngerti apa wae gaweyan sing marakne cepet sugih? Wacanen tulisan iki.

Nandhangi pakaryan/gaweyan apa wae, kudu tenanan. Ora oleh mung asal-asalan. Kudu dilandhesi niyat kang tulus ing sakjroning ati.

Pegaweyan sing paling kepenak yaiku dagang. Amarga ora ana sing nge-reh/mrentah. Kasil entuk akeh utawa sithik, kabeh dipek dhewe. Ora sumelang diarani ndhelikne dhuwite bos-e, amarga bos-e ya awake dhewe.

Bakul ngono sing penting modhal-e. Umpama duwe montor, kanggone bakul, luwih becik didol. Montor kangelan ngragati, majeki, lan mesthi wae saya suwe dadi rusak. Aluwung kanggo modhal sepisan, bisa bathi kanggo selawase. Yen kepingin ora kudanan, ya nyewa montor-e kancane wae.

Ning saperangan wong ana sing luwih seneng dadi karyawan. Amarga ngrasa isih duwe tenaga kang gedhe. Lha, mengko yen kepingin bebakulan, suk yen wis tuwa wae. Ngene iki ya ora ana alane.

Sepisan maneh, apa wae pakaryane, yen dilakoni kanthi temen, mesthi bakal tinemu (sukses-e).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.