Pencak Silat Obat Maneka Warna Penyakit

Sawijining olah raga kang digandrungi para mudha yaiku pencak silat. Ana kang seneng amarga kepengin dadi jagoan gelut, ana kang kesengsem marang kaendahan gerakane, lan ana uga kang kepengin ngukir prestasi kanthi nyinau olahraga iki.

Ana maneka warna perguruan silat ing tlatah Kabupaten Wonogiri. Kayadene PSH Winongo, PSH Terate, Porsigal, Kera Sakti, Pagar Nusa, Anak Naga, lsp. Kabeh perguruan iki duweni ancas tujuan kang padha, yaiku nglestarekake salah sawijining budaya asli Indonesia, yaiku pencak silat.

Latihan kanthi sregep lan ajeg bisa dadi wujud tresna marang seni pencak silat. Kajaba saka iku, olahraga iki bisa njaga kasarasane sapa wae yen katindakake kanthi pas lan trep.

Pencak silat bisa uga dadi obat maneka warna penyakit. Kanthi ngresepi gerakan-gerakan pencak silat, tegese awake dhewe bakal eling marang Gusti Kang Murbeng Dumadi. Kang wus paring welas asih marang apa lan sapa wae kang ana ing alam donya iki. Luwih saka kuwi, pencak silat bisa dadi sarana kesadharan yen ta ing sawijining badan kang sehat, dumunung uga jiwa kang bakal tinemu ing dalan padhang. Lan uga kosok wangsule.

Muga-muga pencak silat tansah lestari ing bumi pertiwi Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.