4 Kompetensi Dasar Guru

Guru becike duwe patang kompetensi, yaiku:
1. Kepribadian. Duwe bebuden luhur. Apa wae agamane.
2. Pedagogis. Tegese bisa mulang kanthi cara kang maneka warna. Ora monoton. Apa meneh monokrom. grin emotikon
3. Profesional. Gelem noleh githoke dhewe. Ora ana guru sing sampurna, mula kudu gelem terus lan terus dikembang-ne.
4. Sosial. Tegese dudu guru sing akeh jagongane, nanging guru sing ngerti asal-usule bocah lan kluwargane. Yen cara melayu: mengerti latar belakang murid.

Dhandhanggula

?
Barang kuwi rokok araneki
Yen ngrahabi sinuled ing brama
Den isep sinebulake
Saking tutuk lan irung
Keluk mijil angganda wangi
Dahat rinasa nikmat
Tumrap kang wus nyandu
Nanging yen nora kulina
Dhadha ampeg sirah nggliyeng lamun nyobi
Pindha arsa kantaka

kantaka: klenger, semaput ??

(Sumber: Panjebar Semangat No. 15 – 9 April 2016 Hal. 35)

Mitos 29 Februari

Pas dina iki, aku biasa wae. Asline iki ya mung dina tambahan kesepakatane para manungsa. Ket wingi-wingi ya wis nambah. Sithik-sithik, ning ora krasa.

 

Wis umum menawa barang sing ora ketok mlaha kuwi, arang-arang sing maspadakake.

Yen kesepakatan kaya ngene iki, akeh sing padha ngrayakake. Klebu aku dhewe. Merga meh ora ana sing untung apa dene sing rugi.

Seje meneh karo kesepakatan-kesepakatan liyane sing bisa digolekne bathi. Mesthi wae ana sing gelem ngrayakne, ana uga sing moyok-moyoki.

Yen tranah niyat golek bathi, kana neng pasar kana. Nyepakne modhal dhisik. Wis ora modhal, kepengin bathi. Woo, lha kene, ayo tak kancani. Hahaha…