Prasaja lan Walaka

Padha-padha tuku buku agenda, aku pilih GK Kemb*r. Samak-e gambar batik lereng. Enek sing rupane abang, biru, lan ijo. Regane ekonomis, teges-e murah penting migunani. Nggladhi mrih urip kang prasaja, gaweyan lancar ora perlu gengsi. Uga bisa kanggo latian, supaya aku dadi wong sing seneng walaka. Blaka suta, bares kures. Jujur yen lagi usum pengiritan.

Wong Jawa kudu Prasaja lan Walaka.  Nuwun.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.