4 Kompetensi Dasar Guru

Guru becike duwe patang kompetensi, yaiku:
1. Kepribadian. Duwe bebuden luhur. Apa wae agamane.
2. Pedagogis. Tegese bisa mulang kanthi cara kang maneka warna. Ora monoton. Apa meneh monokrom. grin emotikon
3. Profesional. Gelem noleh githoke dhewe. Ora ana guru sing sampurna, mula kudu gelem terus lan terus dikembang-ne.
4. Sosial. Tegese dudu guru sing akeh jagongane, nanging guru sing ngerti asal-usule bocah lan kluwargane. Yen cara melayu: mengerti latar belakang murid.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.