Dhandhanggula

?
Barang kuwi rokok araneki
Yen ngrahabi sinuled ing brama
Den isep sinebulake
Saking tutuk lan irung
Keluk mijil angganda wangi
Dahat rinasa nikmat
Tumrap kang wus nyandu
Nanging yen nora kulina
Dhadha ampeg sirah nggliyeng lamun nyobi
Pindha arsa kantaka

kantaka: klenger, semaput ??

(Sumber: Panjebar Semangat No. 15 – 9 April 2016 Hal. 35)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.