Wejangan Luhur

Semar iku pamonge satria agung
Trahing witaradya
Tut wuri pan handayani
Panakawan kang turun saking kahya

Terjemahan:

Semar itu pamomong satria agung
Keturunan para bangsawan
Selalu tut wuri handayani
Panakawan yang turun dari kahyangan

MENELADANI JIWA PENGABDIAN PANAKAWAN
Penulis : Dr. Purwadi, M.HumCetakan Pertama :
Juli  2010
Penerbit Elmatera
Jl. Solo Km 9, Maguwoharjo, Yogyakarta
(Anggota IKAPI)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.