Salang-simpang

Pawarta iki kudu enggal dak warak-warakake. Merga iki bab sing wigati banget. Aku wis ora kuwat ngempet sasuwene wektu iki.

Ngene lho, Lur. Panjenengan kabeh kudune isih kemutan. Nalika kuwi awake dhewe padha-padha lagi neng dalan. Aku mlaku ngidul, jenengan mlaku ngalor. Kedadeyan kaya mangkene iki kena dikandhakake yen awake dhewe lagi: salang-simpang.

Cukup semene pawarta penting sing dak karepake. Nuwun.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.