Wohing Pandhemi

pandhemi iki
nggiring masyarakat
mring kahanan
kang ewuh
mbingungaké awan wengi

wiji kêmèrèn
bakal tuwuh dadi perang gedhe!

sing kadonyan ora eling kamanungsan
sing kepepet butuh cupet nalare njur dadi brangasan

tundhone akeh tumbal
mati amargå,
wohing pandhemi mung amargå wiji mèri

getih mili saindênging bumi pertiwi,

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.