Dolanan HP

Enek cah loro neng pinggir dalan. Ditinggal mboke dodol rambutan. Cah loro kuwi mau lanang kabeh. Sing gedhe kira2 rolas taun. Sing cilik karo tengah taun.

Sing cilik dipangku sing gedhe. Sing gedhe uthek, sing cilik ndomblong karo ngguya-ngguyu.

Merga HP siji sing isa nggo nge-game, bocah loro anteng nunggu simboke mulih nggawa panganan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.