Tukang Tadhah Berkah

Aku Si Tukang Tadhah Berkah. Gaweyanku entheng, ora nate njaluk opah. Mung sadrema obah, sing penting ajeg mamah. Nek dhong turah, berkahe didum karo mboke bocah-bocah. Gandheng turahane rada akeh, dak celengi tak nggo gawe omah. Wong-wong dha duwe dompet, sing tak duweni mung Adhah Berkah. Bakale saka lemah, awet tur ora gampang bubrah.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.