Dongaku

Aku nyenyuwun
Sakdurunge kepati turu
Wengi iki

Siji dadi loro
Loro dadi papat
Papat dadi wolu

Wolu dadi nem belas
Nem belas manak kabeh
Ngupadi kanthi tulus ikhlas
Muga kasembadan ngrembaka akeh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.