Parikan

Manuk prenjak iber mangolon. Kakang panjak sing alon-alon (olehe nabuh).

Jagung dikowakne. Yen wis kadhung arep dikapakne?

Kendal tali wungu. Belajar kenal mumpung ketemu.

Tumbar jinten mrica pala. Cekap semanten atur kawula.

Omah gendheng disaponi. Abot entheng dilakoni.

Pethuk tak pateni. Bakul gethuk tak enteni.

Cendhol disanteni. Nadyan cebol ning ngangeni.

Besek isi ketan. Nadyan pesek nggo rebutan.

Sega liwet Majasanga. Andum slamet donga-dinonga.

Nemu drim isi lenga. Jare alim jebul durjana.

Tir padha irenge. Sir padha senenge.

HPne Sansung, leptope Tongshiba. Yen kuliahe wis rampung, gek ndang padha neng KUA.

Maju tatu mundur ajur (iki udu parikan).

Kethek temumpang watu. Jame wis entek, ayo ndang metu.

Kethek mangan roti. Mata melek ora ngerti.

Gedhang woh pakel. Maido gampang nglakoni angel.

(bersambung dan boleh disambung)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.