Wati Salon #3

WATI MLAYU NUTUTI KANCA-KANCANE. CAH TELU MAU WIS MLAKU DHISIK. WIS MEH TEKAN NGAREP GERBANG SEKOLAHAN.

ANI
(Mandheg. Noleh mburi)
Ngosik, ta cah. Alon-alon. Wati wis neng mburi kae lho!

ANDI
Halah, wis ben. Tinggal wae! Ngko nek wayahe tekan kene lak ya tekan. (Sedhakep. Sirahe ndhangak. Tetep mlaku)
ANI
Andi ki ra setia kawan!

BUDI
Ngapa ta, kok dha rame?

ANI
Awas kowe, Ndi! Ra tak tiruni PR!

ANDI
Ya aja ngono ta, An. Plis.

ANI
Pokoke!

BUDI
Bocah nek lucu ya ngene iki.

ANI
Kowe ya ra tak tiruni len, Bud!

ANDI
Kapok kowe, Bud!

BUDI
Heh! Ngerti sekolahane wae urung, lho! Kok wis arep tirunan PR!

ANI & ANDI
Oh, iya, ya! Kamu pintar, Bud! (Cah loro njongkongne pundhake Budi)

BUDI
Hmm…

WATI TEKA. MENGGEH-MENGGEH. BAR MLAYU.

WATI
(Isih menggeh-menggeh)
Haduh. Sepurane ya, cah. Aku rada suwi. Mau ngenteni sangu.
(Ngusapi bathuke sing oda enek kringete)

ANI
Oke, Ani. Never mind. Ayo gek mlebu gerbang sekolah. (Ngepuk-puk pundhake Wati. Noleh neng kancane lanang loro mau)
Ayo, cah!

CAH PAPAT TERUS JEJER ANA NGAREP GERBANG. GANDHENGAN. SIAP-SIAP AREP MLUMPAT MLEBU SEKOLAHAN.

WATI, ANI, ANDI, & BUDI
Ayo! Satuuu, duaaa…

DURUNG NGANTI ETUNGAN TIGA, SAKA LANGIT KRUNGU SUARA GEMBLEGER.

PAK WIRA
Tigaaa!!!

BOCAH PAPAT PANDENG-PANDENGAN. TERUS ODA SIDA MLUMPAT. MUNG MLANGKAH MAK THUKLIK. BAR KUWI MLAYU KEWEDEN. MERGA KRUNGU SUARA SING GEMBLEGER MAU.

Wati Salon #1

Wati Salon #2

Wati Salon #3

Wati Salon #4 (Habis)

One thought on “Wati Salon #3”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.